Szótár

Aggregate: RAID védelemmel ellátott lemezek egy logikai csoportja, amelyhez különböző protokollokat rendelhetünk

ALUA: Assymetric Logical Unit Access. Adatpálya optimalizáció.

ANA: Asymmetric Namespace Access. Multipathing és path management biztosítása path vagy target meghibásodás estén.

API: olyan leírás, vagy komponens, amellyel az adott termékhez használható programozó felületet tudunk készíteni

Asynchronous replication: Az I/O művelet visszaigazolása a művelet végrehajtásától függetlenül megtörténhet egymástól.

Backup: Adatgyűjtemény, amelyet (általában eltávolítható) nem felejtő adathordozón tárolnak helyreállítás céljából, ha az eredeti adatmásolat elveszik vagy elérhetetlenné válik; másolatnak is nevezzük.

Cache: átmeneti tároló az I/O folyamatok számára

Chassis: diskek és controllerek helye

Converged Infratructure: Egy előre megtervezett fizikális infrastruktúra, amelyet on-premise kell összerakni és konfigolni (pl.: Flexpod)

Cloud: Mindenütt jelen lévő, kényelmes, igény szerinti hálózati hozzáférés a konfigurálható számítási erőforrások megosztott készletéhez.

  • public cloud: Harmadik fél (például AWS, Microsoft Azure és Google Cloud) által kínált nyilvános felhőszolgáltatás az interneten keresztül. A nyilvános felhőalapú szolgáltatások ingyenesek lehetnek, vagy igény szerint értékesíthetők.
  • private cloud: Belső vagy vállalati felhőként is ismert. A privát felhő azt jelenti, hogy az ügyfél saját adatközpontját és infrastruktúráját használja felhőszerű szolgáltatások nyújtására.
  • hybrid cloud: public cloud és private cloud ötvözete. Az ügyfelek saját infrastruktúrájukat és alkalmazásaikat egyesíthetik az adatszolgáltatásokkal különböző nyilvános felhőkben.

Data compaction: (adatsűrítés) Az adatsűrítéssel több adatot tudunk tárolni kevesebb helyen ONTAP rendszereken.

Data compression: (adattömörítés) Az adattömörítés a redundáns adatblokkokat tömöríti ONTAP rendszereken.

Data Fabric: A NetApp által működtetett data fabric egy stratégia az adatszolgáltatások egyszerűsítésére és integrálására a vállalati és a felhőalapú alkalmazások számára. Elérhetővé teszi bármely számítási és fejlesztői környezet kiválasztását.  Felhőalapú adatszolgáltatásokat nyújt az adatok átláthatósága, az adatokhoz való hozzáférés és ellenőrzés, valamint az adatok védelme és biztonsága érdekében.

Datastore: Egy logikai konténer, amely tartalmazza a virtuális gépek fájljait és egyéb fájlokat, amelyek szükségesek a VM-ek működéséhez.

Deduplication: (deduplikáció) A deduplikáció segítségével megszüntethetjük az ismétlődő adatblokkokat ONTAP rendszereken.

DevOps: Összehozza az embereket, a folyamatokat és a technológiákat, automatizálja a szállítást, és fennakadás nélkül kínál értéket a felhasználók számára.

FAS: (Fabric-Attached Storage) A NetApp egyedülálló megoldása, amely valódi egységes tárolórendszert jelöl (egyszerre képes SAN és NAS hálózatokat is kiszolgálni) és nem csak multi-protokoll képességet jelöl.

FC: Fiber channel. Egy hálózaton belül SCSI üzenetet visz a storage és szerver között.

FCoE: Fiber Channel over Ethernet. Fiber channel átküldése Etherneten.

FCP: (Fibre Channel Protocol) Nagy teljesítményű SAN-ok alapja, az átviteli sebessége miatt. Az adatokat optikai (fiber) kábelen szokták továbbítani, de már megjelentek az FcoE (FC over Ethernet) rendszerek melyek Etherneten is képesek működni.

Fürtözés (cluster): Amikor több egységet fűzűnk össze teljesítmény, kapacitás, rendelkezésre állás vagy mindhárom növelése érdekében.

Grid: összekötési forma, amelyben mindenki mindenkivel összeköttetésben van

HA: High Availability. Magas rendelkezésre állás, eszközök közötti redundáns rendszer.

Hyperscaler: Egy másik kifejezés a nyilvános felhő szolgáltatóra. A hyerscaler számítástechnika az elosztott számítási környezetekben igényelt létesítményekre és rendelkezésre bocsátásra vonatkozik, hogy hatékonyan lehessen méretezni néhány szervert több száz szerverre.

Hypervisor: Absztrakciós réteg, amely szétválasztja a hardver és a szoftver szoros összefonódását és emulálja a számítógép és processzor funkcióit. pl.: MS hyper-v, VMware ESX, KVM. 

Igroup: Initiator Group. Azon host-azonosítók listája, amelyek elérhetővé teszik a LUN-okat.

IMT: Interoperability Matrix Tool. Az IMT interfész segít megtalálni azokat a NetApp termékkonfigurációkat, amelyek harmadik féltől származó termékeket és összetevőket használnak, amelyek megfelelnek a NetApp által meghatározott szabványoknak és követelményeknek.

IOPS: (Input/Output Operation per Second) Tárolórendszer teljesítmény mutatója, másodpercenként adott szerver felé kiszolgált I/O műveletek mérőszáma.

IoT: Az eszközök információgyűjtő és adatelemzéshez közvetítő képessége.

iSCSI: Az iSCSI technológia a tárolóeszközök TCP/IP protokollt használó hálózaton keresztül történő csatlakoztatásának egy módja. Szokás IP SAN-nak is nevezni.

ISE: Integrated Scripting Environment. Szkriptek írása, tesztelése, és debugolása. Használatával készíthetünk, megnyithatunk és futtathatunk szkripteket, parancssort nézhetünk meg, illetve megmutatja a szkriptek kimeneti állapotát is.

Kliens: Olyan számítógépek, amelyek szerver erőforrásokat használnak.

LACP: Link Agrregation Control Protocol. Paralell hálózati csatlakozási csoportok kombinációja egy egyszerű logikai kapcsolatba.

Latency: Annak a mutatója, hogy a parancs kiadásához képest, mennyi idő alatt történik meg a folyamat végrehajtása.

LIF: Logical Interface. Egy hálózati elérési pont (IP-cím, amely egy dedikált porthoz tartozik) a node-hoz egy cluster-ben.

LUN: Logical Unit Number. Azonosítószám, amely egy adott tárterületet reprezentál, a LUN a LIF-en keresztül érhető el és egy SCSI-hez csatolt lemezt jelent

MTU: Maximum Transmission Unit. Egy méret byte-okban, amely a legnagyobb csomagméretet jelenti, amit egy adott hálózaton keresztül lehet küldeni.

Multicloud: Heterogén architektúra, amely magában foglalja több felhőszolgáltató infrastruktúráját és szolgáltatásait.

NAS: (Network Attached Storage) NFS és CIFS (SMB) protokoll alapon képes közvetlenül fájl szintű kiszolgálóként működni.

NAS LIF: Kliens hozzáférést biztosít az adathoz egy speciális SVM-en keresztül (hozzárendelhető NAS, CIFS, vagy mindkét protokoll). A LIF-hez manuálisan rendelhető IP, vagy subnet.

Nexus: Két SCSI eszköz közötti kapcsolat. A kezdeményező parancsot ad ki, majd a célpont választ küld rá.

NFS: A Network File System egy hálózati protokoll, amely lehetővé teszi a számítógépek számára az adatok tárolását a hálózaton keresztül.

Noisy neighbors: folyamatosan jelenlévő, futó kommunikáció

Nonvolatile storage: nem törlődő tárhely, pl.: NVRAM

NoOps: A NoOps arra törekszik, hogy automatizálja az összes alkalmazás karbantartásával kapcsolatos feladatot

NVMe: non-volatile memory. (nem felejtő memória) csatoló felület, a jelenleg leggyorsabb flash alapú átvitel. Az NVMe belépési protokollt és archtektúrát jelent nem felejtő tárolók, számítógépekhez és szerverekhez való csatlakozásához.

Qtree: Egy biztonsági megoldás (hozzáférés kezeléshez), amely partícionálja a volume-okat kisebb szegmensekre. Le tud kérni új protokollt, vagy párhuzamosan tud használni különbözőeket.

RBAC: Role Base Access Control. Biztosítja a hozzáférést a hitelesítő adatok alapján.

RDM: Raw Device Mapping. VMware virtualizásciós módszer, amely lehetővé teszi a LUN használatát, közvetlenül egy SAN-hoz csatlakozva. Ez javítja a teljesítményt az IO folyamatok során.

Round Robin: A round-robin féle ütemezés egy algoritmus, melyet a számítástechnikában használnak hálózati terhelés elosztására. Az algoritmus lényege: minden folyamat egyenlő időrést kap a hálózat működése során, és ez folyamatosan kering az egyes folyamatok között.

SAN: (Storage Area Network) A szerverek közvetlenül menedzselik és hozzá is férnek az adatblokkokhoz, azonban a RAID feladatait a tároló eszköz látja el. Tipikusan blokk alapú tárolóhálózatokat hívnak SAN-nak. Protokolljai: Fibre Channel, FC over Ethernet, iSCSI.

SCSI: Small Computer System Interface. Alacsony szintű (<NAS) és rugalmas blokk elérést biztosít az adatokhoz, tipikusan 512byte-os blokkokban. A legjobb belépő szintű protokoll, amely TCP/IP-n keresztül kommunikál

SnapMirror: A SnapMirror egy aszinkron, volume szintű adatreplikációs szolgáltatás az adatok mozgatásához és a katasztrófa utáni helyreállításhoz. A SnapMirror kapcsolat egy forrás volume-ot összekapcsol egy cél volume-al, amely ugyanabban az SVM-ben van, vagy egy másik SVM-ben ugyanabban a clusterben, vagy egy másik SVM-ben található egy másik clusteren.

Snapshot: Pillanatfelvétel, olyan logikai mutató, ami egy önálló másolatra hivatkozik. Amit visszaállításra, klónozásra esetleg replikációra is használhatunk. A Snapshot másolat egy point-in-time, csak olvasható fájlrendszeri másolat, amely nem befolyásolja a teljesítményt és minimális a tárhelyfelhasználás. A Snapshot technológia a SnapRestore, SnapVault, SnapMirror és a SnapManager alapját képezi.

SnapVault: A SnapVault szoftverrel biztonsági másolatot készíthetünk és archiválhatunk helyileg vagy távolról. A SnapVault egy hatékony lemezről lemezre történő biztonsági mentés, amely lehetővé teszi a Snapshot másolatok megőrzését archiválási célokra. Mint a volume Snapshot másolatok esetén, az egyes fájlok, a LUN fájlok vagy a teljes kötet visszaállíthatók a pillanatkép másolatokból a tároló becslésekor. 

Storage (array): Adattároló eszköz, amely rendelkezik legalább egy vezérlővel (controller) és adat lemezekkel (disk), szükség esetén bővíthető lemez polcokkal is (disk shelf).

Storage pool: Fizikális, vagy virtuális lemezek csoportja. Tartalmazhat HDD-t, SSD-t, vagy mindkettőt. Jellemzően RAID csoportokra vannak szervezve.

Synchronous replication: Egy I/O folyamatról csak akkor kapunk visszaigazolást, ha mindkét helyre megtörtént a művelet (pl.: banki tranzakció).

Szerver: Olyan központi erőforrás, amely távoli elérést biztosít a saját erőforrásaihoz és fájlrendszeréhez, a saját hálózatán keresztül.

Throughput: Teljesítmény mutató, amelyet MB/sec-ban adnak meg.

TPG: Target Portal Group. Egy vagy több tárolórendszer hálózati interfész halmaza, amelyet a kezdeményező és cél közötti iSCSI munkamenethez használunk.

Unified Storage System: olyan rendszer, amely magába foglalja a SAN és NAS protokollokat egyaránt

URI: Uniform Resource Identifier. Egy rövid karaktersorozat, amelyet egy webes erőforrás azonosítására használunk. Közismert példái a webcímek, más néven URL-ek.

Virtual Appliance: Egy előre elkészített VM, ami tartalmazza az oprenszert és egyéb szoftvereket.

Volume: adott aggregate-en belül egy alsó logikai csoport

Workflow: Olyan feladatok vagy folyamatok sorozata, amelyeken a munka áthalad az indítástól a befejezésig.

Workload: egy tároló adatbázis, amely egy applikációt támogat

WORM: Write Once Read Many. A WORM azt jelenti, hogy egyszer ír, többször olvas. A WORM képességek lehetővé teszik az adatok köteteinek zárolását, hogy azok ne  legyenek törölhetők.

WWNN: World Wide None Name. FC HBA és SVM közötti egyedi azonosítónév.

WWPN: World Wide Port Name . FC HBA és FC LIF közötti egyedi azonosítónév.